459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Porucha pohyblivosti jícnu, achalázie

Popis poruchy pohyblivosti jícnu, achalázie

Fyziologie (jak to má fungovat)

Jícen propojuje hltan se žaludkem a obratně transportuje každé naše sousto kolem plic.

Takto se jícen jeví jako obyčejné duté potrubí, musíme však zmínit, že jde spíše o důmyslný dopravník (jak funguje naše trávicí trubice).

Na hranici jícnu se žaludkem je svěrač, který brání zpětnému toku trávené potravy.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Porucha pohyblivosti (motility) jícnu znamená zhoršenou schopnost pohybovat potravou, jinak řečeno ochablost jícnu. Ochablost se projeví nedostatečným sunutím potravy jícnem, ale i nedostatečným otevíráním svěrače mezi jícnem a žaludkem.

Potíže jsou zapříčiněny úbytkem nervových center v jícnu, což pochopitelně vede k nedostatečné stimulaci svalů jícnu.

Příznaky – klinický obraz

Potíže s polykáním, bolest na hrudi, suchý dráždivý kašel, jedinec je nucen důsledně kousat a zapíjet sousta.

Může souviset s jinou nemocí

Příznaky mohou ukazovat nejen na poruchu pohyblivosti jícnu, ale i na nádorové onemocnění jícnu.

Komplikace

Je-li jícen zúžen, může se potrava dostávat do plic a působit zápal plic.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Základní je úpravy stravy ve prospěch kašovitějších a polévkových pokrmů.

Léky

Moderní lékařství též využívá botulotoxin, jenž způsobí nervové uvolnění jícnového svěrače (nebezpečí zpětného toku potravy), možná je i chemicky navozená relaxace svalů (blokátory vápníkových kanálů), popřípadě chirurgický zákrok.

(Informační zdroje stránky)